اضطراب ایمنی بدن را کاهش می‌دهد/ راه حل اورژانسی چیست؟
اضطراب ایمنی بدن را کاهش می‌دهد/ راه حل اورژانسی چیست؟

دکتر عکاشه گفت: تمام اختلالات روانپزشکی و عوامل ذهنی می توانند بر سیستم ایمنی بدن و کل اختلالات جسمانی تاثیر بگذارند.

دکتر گودرز عکاشه، روانشناس در گفتگو با خبرنگار ایونا در ارتباط با وضعیت بیماری های روانی و کاهش سن بیماری های روانی در ایران اظهار کرد:  اختلالات روانشناسی درون زا هستند که برخی از آنها جنبه های وراثتی داشته و ارتباطی با استرس های خارجی ندارند و با سایر اختلالات در سراسر جهان همسان است.

وی افزود: زمانی که می گوییم پیک اختلالات افسردگی در ۴۰ سالگی است این موضوع در تمام جهان به یک شکل است چه ایران، چه سراسر جهان به یک صورت است. یکسری اختلالات مربوط به استرس های خارجی است. یعنی اضطراب ها و افسردگی ها دارای عوامل بیرونی هستند برای مثال شخص مسکن ندارد، کار ندارد، گرانی و… طبیعی است که اگر یک جوانی خانه ندارد و نمی‌تواند ازدواج کند دچار احساس یأس، افسردگی و دلمردگی می شود.

اگر بخواهیم به این موضوعات نگاه آماری داشته باشیم، اختلالاتی که منشا بیرونی دارند می‌توانند در این آمار مورد توجه قرار بگیرد اما آن دسته از بیماری هایی که جنبه درونی داشته و الزاما ارتباطی به عوامل بیرونی ندارند با آمار جهانی نباید تفاوتی داشته باشد.

این روانشناس در ارتباط با شایع ترین بیماری های روانی در ایران، یادآور شد: اختلالات روانپزشکی از نظر گستردگی همپای اختلالات جهانی بوده و اختلاف چشمگیری ندارند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایونا مبنی بر اینکه « آیا ترس و اضطراب می تواند باعث کاهش ایمنی بدن می‌شود؟» گفت: تمام اختلالات روانپزشکی و عوامل ذهنی می توانند بر سیستم ایمنی بدن و کل اختلالات جسمانی تاثیر بگذارند. تاثیر اضطراب ها و ترس ها می تواند بر فشار خون و سکته قلبی ثابت شده است و در مورد سیستم های بدنی نیز میتواند این موارد موثر باشد.

عکاشه در پایان درباره راه حل فوری و اورژانسی برای مقابله با ترس و اضطراب اذعان کرد: فوری ترین راه حل ترک محل و کاری است که ترس و اضطراب را برای شخص به وجود می آورد به عقیده من جدای از موارد گفته شده سریع ترین راه درمان این موارد درمان دارویی است.

 

نسترن شاکر