بازنشستگان محلی راهنمای توریستی می‌شوند
بازنشستگان محلی راهنمای توریستی می‌شوند

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد که شورایاری منطقه ۱۲ از بازنشستگان و فرهنگیان این منطقه با توجه به بافت تاریخی منطقه ۱۲ به عنوان راهنمای توریست و گردشگر استفاده کنند.

به گزارش گروه خبری ایونا، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص استفاده از اهالی محلات و ایجاد حس همکاری بین مردم پیشنهاد کرد که شورایاری منطقه ۱۲ از بازنشستگان و فرهنگیان این منطقه با توجه به بافت تاریخی منطقه ۱۲ به عنوان راهنمای توریست و گردشگر استفاده کنند.

ناهید خداکرمی گفت: با توجه به بافت فرهنگی تاریخی و به خصوص موزه‌هایی که در منطقه ۱۲ موجود است برنامه‌ای دارید که آیا افراد منتخب محلی در قالب راهنماهای تور گردشگری و محلی، برای موزه‌های محلات منطقه ۱۲ انتخاب شوند تا توریست‌ها را راهنمایی کنند و راجع به تاریخچه محل و موزه صحبت کنند؟ این کار ضمن اینکه احساس مفید بودن به فرد داوطلب می‌دهد، تاریخ شفاهی محلات را در خاطره‌ها ماندگار و سپس ثبت می‌کند. اگر چنین برنامه‌ای دارید که چه بهتر و در غیر اینصورت روی آن مطالعه شود و افراد داوطلب به خصوص بازنشستگان به کار گمارده شوند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر