صادرات ۷۳۸میلیون دلاری پسته به ۷۰ کشور
صادرات ۷۳۸میلیون دلاری پسته به ۷۰ کشور

سخنگوی گمرک گفت: بیش از 111هزار و 122تن انواع پسته به ارزش 738میلیون و 456هزار و 417دلار از ابتدای سال تا پایان آذر ماه به 70کشور دنیا صادر شد.

سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با ایونا اظهار داشت: پسته یکی از محصولات با مزیت کشورمان است که همواره در سبد صادراتی محصولات کشاورزی ایران جایگاه ویژه ای داشته است.

وی افزود: در ۹ماه امسال بیش از ۱۱۱هزار و ۱۱۲تن پسته به ارزش ۷۳۸میلیون و ۴۵۶هزار و ۴۱۷دلار صادر شد که ۹۶هزار و ۷۷۱تن پسته با پوست، ۱۳هزار و ۷۴۵تن مغز پسته، ۲۷۵تن خلال پسته و ۳۵۸تن انواع دیگر پسته بودند .

لطیفی در ادامه توضیح داد: پسته با پوست به وزن ۹۶هزار و ۷۷۱تن و به ارزش ۵۸۱میلیون و ۴۰۱هزار و ۸۸۵دلار به ۶۷کشور جهان صادر شده که چین با خرید ۳۲هزار و ۷۱۳تن به ارزش ۱۸۸میلیون و ۷۸۵هزار و ۲۷۱دلار، هند با خرید ۱۰هزار و ۸۵۹تن به ارزش ۷۱میلیون و ۶۹۳هزار و ۳۱۲دلار، روسیه با خرید ۶هزار و ۷۱۰تن به ارزش ۳۹میلیون و ۲۹۲هزار و ۸۵۰ دلار، عراق با خرید ۶هزار و ۲۳۳تن به ارزش ۳۷میلیون و ۴۶۴هزار و ۸۸۷دلار و قرقیزستان با خرید ۶هزار و ۱۵۰تن به ارزش ۳۷میلیون و ۴۵۷هزار و ۸۴۸دلار، پنج کشور اول خرید پسته ی با پوست از ایران بودند.

وی گفت: ۵۴کشور نیز خریدار ۱۳هزار و ۷۴۵تن مغز پسته از ایران به ارزش ۱۵۲میلیون و ۳۹۳هزار و ۳۱۱دلار بودند که هند با خرید سه هزار و ۱۷۱تن به ارزش ۳۴میلیون و ۲۹۸هزار و ۷۸۲دلار،آلمان با خرید دو هزار و ۹۰۲تن به ارزش ۳۳میلیون و ۸۶۰هزار و ۷۷۷دلار،امارات با خرید یک هزار و ۸۲۶تن به ارزش ۱۹میلیون و ۹۴۴هزار و ۶۱۰دلار، عراق با خرید یک هزار و ۷۸۰تن به ارزش ۱۹میلیون و ۹۴هزار و ۵۵۳دلار و ترکیه با خرید ۹۶۰تن به ارزش ۱۰میلیون و ۳۷۰هزار و ۳۵۳دلار، پنج مقصد صادرات مغز پسته ایرانی در این مدت بودند.

لطیفی در خصوص صادرات خلال پسته گفت: بیش از ۲۷۵تن پسته بدون پوست دوم و یا خلال شده به ارزش سه میلیون و۳۵۸هزار و ۳۳۲دلار به ۱۸ کشور در مدت ۹ماه، صادر شد که امارات با ۹۹تن به ارزش یک میلیون و ۴۰۹هزار و ۷۷۱دلار،قطر با خرید بیش از ۴۵تن به ارزش ۵۴۰هزار و ۲۹۷دلار، عراق با خرید ۳۲تن به ارزش ۳۵۷هزار و ۱۳۴دلار، ترکیه با ۲۳٫۶تن به ارزش ۳۰۴هزار و ۵۵۴دلار و آلمان با ۲۲٫۳تن به ارزش ۲۴۱هزار و ۵۶دلار پنج مقصد اول صادرات خلال پسته از ایران بودند.

سخنگوی گمرک بیان داشت: سایر پسته ها و محصولات مرتبط نیز در این مدت با ۳۵۸تن و به ارزش یک میلیون و ۴۵۱هزار و ۵۳۶دلار به ۱۳کشور صادر شده است که عراق، پاکستان، قرقیزستان، هند و ارمنستان، پنج کشور نخست مقاصد صادراتی بودند.

لطیفی در پایان گفت : متاسفانه در ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش ۱۹درصدی هم در وزن و هم در ارزش صادرات پسته بودیم.

معصومه عاروان