غرش مهیب در آسمان تهران!
غرش مهیب در آسمان تهران!

فعالیت سامانه بارشی در تهران با صدای مهیبی همراه شد.

به گزارش گروه خبری ایونا، صبح امروز به علت فعالیت سامانه بارشی، بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق را در پایتخت شاهد هستیم.

گزارش ها حاکی از آن است صدای رعدو برق به حدی بلند و مهیب بود که برخی شهروندان را به بیرون از خانه کشاند.