مردم با مشاوره‌های روانشناسی بیگانه هستند!
مردم با مشاوره‌های روانشناسی بیگانه هستند!

لطفی گفت: نظام روانپزشکی ما به آن صورت که باید شکل بگیرد، شکل نگرفته و مردم با سیستم روانشناسی بیگانه هستند. از طرفی مراکز مشاوره نیز جایگاه خود را در اجتماع پیدا نکرده است.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایونا در ارتباط با حمایت دولت از خدمات مشاوره روانشناسی اظهار کرد: یکی از چالش های اساسی ما این است که مردم دچار استرس و اضطراب بوده و نیاز مبرمی به بحث مشاوره دارند.

وی افزود: یکی دیگر از چالش ها در این حوزه این است که نظام روانپزشکی ما به آن صورت که باید شکل بگیرد شکل نگرفته و مردم با سیستم روانشناسی بیگانه هستند. از طرفی مراکز مشاوره نیز جایگاه خود را در اجتماع پیدا نکرده و به همین علت مردم نیز نیازی به استفاده از خدمات مشاوره ها نمی‌بینند یا مشاوره هایی که گرفته اند، کارآمد نبوده است.

لطفی در ادامه یادآور شد: بحث مشاوره های روانشاسی مشکل فرهنگی دارد. تا زمانی که مشکل فرهنگی را حل نکرده ایم نمیتوانیم بگوییم که حتما به صورت مالی می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

این نماینده مجلس در پایان گفت: دلیل عمده ای که مردم به مشاوره مراجعه نمی‌کنند دلیل مالی نیست، بیشتر ریشه فرهنگی دارند. کمک دولت به مراکز مشاوره ای و خدمات بهینه می‌توانند در کاهش مشکلات مردم موثر باشد که لازمه آن این است که نظام روانپزشکی کشور فعال باشد و پیشنهاد های خود را از طریق حوزه های بهداشت و درمان مطرح کند.

 

نسترن شاکر