نگرانی خانم شورای شهری از بافت فرسوده حاشیه محدوده طرح
نگرانی خانم شورای شهری از بافت فرسوده حاشیه محدوده طرح

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: نگران بافت فرسوده حاشیه محدوده طرح هستم.

به گزارش گروه خبری ایونا، زهرا نژادبهرام در جلسه کمیته راهبردی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز(طرح نیلوفری) که معاونت اجتماعی شهرداری تهران، ریاست سازمان نوسازی و مشاورین طرح نیلوفری حضور داشتند، خطاب به گزارش دهندگان طرح گفت:رویکرد شما بازآفرینی ۳۶ هکتاری و تعریف پروژه بود و اینطور به نظر می رسد که باز معنایی باز آفرینی ما را به این سمت می برد که خلق مجدد محیط داشته باشیم تا با بهره گیری از سرمایه های ذاتی محیط در ایجاد ظرفیت و ارتقا کیفیت زندگی تلاش ویژه داشته باشیم.

به گفته رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، ما باید بازآفرینی ایمنی و امنیت را در نظر بگیریم چراکه ایمنی و امنیت در بحثهای بازآفرینی جایگاه ویژه ای دارند.

وی تاکید کرد: ما می خواهیم در منطقه ۱۷ محرک توسعه ویژه ای ایجاد کنیم و اگر درباره مسابقات بحث می کردیم و جذابیت داشت الان دیگر وقت مطالعه به پایان رسیده و موقع عمل است.

نژادبهرام با بیان این‌ که باید ببینیم خروجی ما برای جامعه بیرونی مان چیست، بر تاثیر این اقدامات عاجل بازآفرینی تاکید کرد و گفت: طراحی فضای سبز و سازه ها و کنار هم قرارگرفتن بخش مسکونی در کنار بخش تجاری از عوامل اثرگذار در امنیت بخشی و به دنبال آن بازآفرینی است.

زهرا نژادبهرام، بار دیگر تاکید کرد: بیشتر از هر چیز نگران بافت فرسوده حاشیه این محور است و می خواهد بداند با تلاش و پیگیریها چقدر می تواند منجر به توسعه در مناطق ۱۸، ۱۷ و ۱۶ شهر تهران شود.

  • منبع خبر : مهر