بلاگر

در گفتگو با ایونا مطرح شد؛

ابهری گفت: متاسفانه امروزه اینفلوئنسرها و بلاگرها نیز به یکی از گروه های نماد رفتاری و الگوی آن در جامعه تبدیل شده اند.

آخرین اخبار