تصاویر اولیه مصدومان قطار

مصدومان حادثه قطار مشهد یزد توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس منتقل شدند.

آخرین اخبار